Blogg

Julgåvor

Julgåvor

Julgåvor till kunder

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 180 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger, tex jul, eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet. Reklamgåvor kan dock vara avdragsgilla även om de ges i juletid.  Som reklamgåvor räknas artiklar med lågt värde och som har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning. Det kan också vara enklare presentartiklar såsom almanackor, termosar, väskor, golfbollar som är försedda med givande företagets logotype. I rättspraxis har reklamgåvor värda upp till 350 kr inkl moms godtagits.

Julgåvor till personalen

Julgåvor är skattefria om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda eller en större grup av de anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter. För inkomståret 2011 får julgåvan enligt Skatteverkets rekommendation kosta högst 450 kr inkl moms för att vara skattefri. Fraktkostnader räknas inte i värdet. Observera att den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet överstiger beloppsgränsen. Dessutom blir det socialavgifter på den skattepliktiga julgåvan. Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar, om den ska vara skattefri för den anställde. Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor. Om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed räknas som skattepliktig får företaget däremot inte lyfta någon del av momsen.

Källa: Björn Lundén Information AB

www.blinfo.se

0