Blogg

Månadens citat

Månadens citat

När du förändrar ditt sätt att betrakta saker, förändras de saker du betraktar.

 

0