Blogg

Inbjudan till seminarium – Facebook och andra sociala medier

 Sociala medier, främst facebook, har på kort tid blivit en självklar del av vardagen för många. Det här har skett så fort att det kan vara svårt att överblicka konsekvenserna, både de positiva och negativa. Vad innebär det till exempel att 90 procent av unga människor– de som är på väg in i arbetslivet – är med på facebook?

 CÖ Redovisning och Växthuset 5 inbjuder till ett seminarium där vi diskuterar problem och möjligheter ur ett arbetslivsperspektiv:

–          Vad är okey att skriva om sin arbetsplats? Vi diskuterar utifrån verkliga exempel.

–          Är det okey att använda spilltid/väntetid på jobbet att gå in på fb?

–          Bör man ha en skriftlig policy om det? För- och nackdelar.

–          Hur kan man som chef/arbetsledare diskutera närvaro på fb med medarbetare på ett konstruktivt sätt?

–          Kan fb användas för utveckling av företaget? Hur då?

Vi inleder seminariet med lite fakta om facebook och om lagar. Sedan diskuterar vi utifrån de frågor gruppen har intresse för.

 Deltagare: Max 12 stycken. Både chefer/arbetsledare och medarbetare är välkomna.

 Tid: torsdag 16 februari kl. 15-17

 Lokal: Växthuset 5/CÖ Redovisning, Borgmästargatan 1 i Örebro

 Seminarieledare: Elisabeth Solin, beteendevetare och organisationskonsult.

Elisabeth har skrivit boken Facebook och andra sociala medier – handledning för chefer och arbetsgrupper. Se också www.solin.se

Kostnad: 495 kr per deltagare + moms. Vid 2 eller fler deltagare från samma företag eller om du arbetar som ”solo”företagare och anmäler 2 eller flera, utgår det 20 % rabatt.  Kaffe/te och matig smörgås ingår.

Anmälan: Senast 10 februari till catrin@coredovisning.se, 019-18 81 60

 

0