Blogg

Dags för kontrolluppgif­ter

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För inkomståret 2011 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2012.

Alla människor (dvs även näringsidkare) och svenska dödsbon får sina kontrolluppgifter förtryckta på inkomstdeklarationen. Vid förtryckningen antar man att all inkomst hör till inkomstslaget tjänst, att alla räntor samt tillgångar och skulder hör till inkomst­slaget kapital samt att pensionssparande hör till allmänt avdrag. Om de förtryckta uppgifterna ska redovisas i ett annat inkomstslag får man själv om­fördela beloppen till ­rätt inkomstslag.

Det är alltså viktigt att kontrolluppgifterna lämnas i tid så att uppgifterna hinner förtryckas på deklarationerna. Om du upptäcker att en inlämnad kontroll­uppgift är felaktig bör denna rättas senast 1 mars 2012. Uppgiften hinner då ändras innan den ska förtryckas på inkomstdeklarationen.

Källa: Björn Lundén Information AB

www.blinfo.se

0