Blogg

Skattebetalningar 2012

Den nya skatteförfarandelagen innebär en hel del förändringar för företagens skattebetalningar. Här får du några tips som kan vara bra att tänka på.

F-skatt för företag med brutna räkenskapsår

Företag med brutna räkenskapsår kommer under 2012 att betala bara en del av den F-skatt som egentligen hör till taxeringsåret 2013. Anledningen är att F-skattebetalningarna enligt de nya reglerna ska följa räkenskaps­året istället för kalenderåret, och att övergången till det nya systemet kommer att göras under 2012.

Bokslutsdatum 2012 F-skatt tax 2013
31/1, 28-29/2, 31/3 eller 30/4 12 feb-12 maj 2012 (4 mån)
31/5 eller 30/6 12 feb-12 juli 2012 (6 mån)
31/7 eller 31/8 12 feb-12 sep 2012 (8 mån)

Månaden efter att den sista F-skattebetalningen för taxeringen 2013 gjorts, börjar F-skattebetalningarna för räkenskapsår som avslutas under 2013 att debiteras. Någon justering av F-skatten för taxeringen 2013 görs inte, utan betalning görs enbart av den andel av F-skatten som motsvarar betalningstiden. Detta innebär att företaget riskerar att få en mycket stor kvarskatt om några extra skatteinbetalningar inte görs (vilket företaget kanske inte har möjlighet att göra med tanke på de nya ­F-skatte­betalningar som börjar debiteras). Det finns alltså risk att många företag kan få problem med likviditeten när kvarskatten ska betalas.

Ett företag med bokslut 120430 skulle ha betalat 120 000 kr (10 000 kr i månaden) i F-skatt för detta räkenskapsår. Enligt de nya reglerna kommer betalning dock bara göras under fyra månader, dvs 10 000 kr x 4 = 40 000 kr. Om företagets slutliga skatt för räkenskapsåret blir 120 000 kr kommer företaget alltså att få en kvarskatt på 120 000 – 40 000 = 80 000 kr.

Helårsmoms ingår inte i F-skatten

Från och med räkenskapsår som påbörjas 1 februari 2012 och senare kommer beräknad helårsmoms inte längre att ingå i F-skatten. Några preliminär inbetalningar av moms kommer alltså inte göras under året, vilket innebär att företag med dålig framförhållning/planering riskerar att få likviditetsproblem när hela årets moms ska betalas in andra månaden efter räkenskaps­årets utgång. Det blir alltså extra viktigt att kontrollera att företagets likvida medel inte förbrukas utan att täckning finns för den moms som ska betalas.

En god idé kan vara att stämma av momsen regelbundet och att antingen göra extra inbetalningar till skattekontot, eller att spara motsvarande belopp på ett särskilt konto, för att inte överraskas av likviditetsproblem den dag helårsmomsen ska betalas.

Källa: Björn Lundén Information AB

www.blinfo.se

0