Blogg

Sommarjobbande ­ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar vid skollov? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare.

Anställningsform

När du anställer skolungdomar under skollov kan du träffa avtal om allmän visstidsanställning .

Åldersgränser

Barn och ungdomar som inte fyllt 13 år får i stort sett inte jobba alls. Vissa undantag finns för bl a lättare arbete i familjens jordbruk och hobbyförsäljning av t ex majblommor. Det går också att få tillstånd från Arbetsmiljöverket för att jobba som skådespelare, statist och liknande.

Ungdomar i åldern 13–14 år får under skollovet arbeta högst 7 timmar/dag och högst 35 timmar/ vecka. Arbetet får inte börja före kl 06.00 och inte sluta senare än kl 20.00. Arbetet ska vara enkelt och ofarligt och föräldrarna ska ha gett sitt tillstånd till arbetet. Samma regler gäller för ungdomar som har fyllt 15 år, men dessa får arbeta högst 8 timmar/dag och 40 timmar/vecka.

Ungdomar i åldern 16–17 år som har gått ut grundskolan får under skollovet arbeta högst 8 timmar/dag och högst 40 timmar/vecka. Dessa ungdomar ska vara lediga mellan kl 22.00 och kl 06.00 eller mellan kl 23.00 och kl 07.00. De ska ha ledigt minst 12 timmar per dygn och en sammanhängande ledighet (veckovila) på minst 36 timmar per vecka. Veckovilan ska om möjligt omfatta två hela dagar och vara förlagd till veckoslut.

Semesterersättning

Om anställningen är tänkt att pågå högst tre månader kan du avtala om att den anställde inte ska ha rätt till någon semesterledighet. Han har dock rätt till semesterersättning (normalt 12% av lönen) som ska specificeras separat på lönebeskeden.

Lisa ska sommarjobba på företaget i sammanlagt 50 timmar under två veckor. Enligt anställningsavtalet har Lisa inte rätt till någon semesterledighet. Hon ska få 80 kr i timmen plus semesterersättning. Den sammanlagda lönen blir 50 x 80 = 4 000 kr. Semesterersättningen blir 12% x 4 000 = 480 kr.

 Sjuklön

Även sommarjobbande ungdomar har rätt till sjuklön vid sjukdom. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad har den anställde dock rätt till sjuklön först efter det att han har tillträtt anställningen och därefter har varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Om den anställde insjuknar under de första fjorton dagarna av anställningen har han alltså inte rätt att få sjuklön förrän den 15:e dagen (den första dagen i sjuklöneperioden är dock karensdag) efter den första anställningsdagen.

Förmåner

Tänk på att personalvårdsförmåner måste erbjudas hela personalen för att de ska vara skattefria. Även sommarjobbare ska alltså erbjudas de personalvårdsförmåner som företaget tillhandahåller, t ex fri motion, fika och kontorsmassage.

Skatt och jämkning

Om sommarjobbaren kommer att tjäna sammanlagt 18 700 kr eller mer under 2012 och inte ansöker om jämkning ska arbetsgivaren dra preliminärskatt enligt skattetabell. Beloppen i skattetabellerna bygger dock på att man har lön under hela året.

För att sommarjobbaren ska slippa betala för mycket preliminärskatt kan han ansöka om jämkning hos Skatteverket (SKV 4301). Jämkningsbeskedet ska lämnas till arbetsgivaren.

Observera att den anställde ska betala allmän pensionsavgift med 7% om den årliga inkomsten överstiger 18 699 kr. En lönehöjning med en krona från 18 699 kr till 18 700 kr innebär (efter avrundning) därmed en skattehöjning på 7% x 18 700 = 1 309 kr!

Den som kommer att tjäna mindre än 18 700 kr under 2012 behöver inte lämna ansökan om jämkning till Skatteverket. Det räcker med att fylla i blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” och lämna den till arbetsgivaren. Förutsättningen för att arbetsgivaren inte ska behöva dra någon skatt är att sommarjobbaren kommer att vara bosatt i Sverige under hela 2012.

Arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter

Trots att du inte behöver göra något skatteavdrag ska du ändå betala arbetsgivaravgifter om lönen blir minst 1 000 kr under kalenderåret. Du ska även skicka en kontrolluppgift för alla som fått minst 100 kr i lön.

Under 2012 är arbetsgivaravgifterna för ungdomar födda 1986 och senare 15,49%.

Källa: Björn Lundén Information AB, www.blinfo.se

0