Blogg

Ett samarbete där alla är vinnare

Den som tar hjälp av en  revisor, redovisningskonsult eller skatterådgivare kan slippa onödiga kontakter med Skatteverket. Anledningen är ett samarbete mellan Skatteverket och branschorganisationerna FAR och SRF.

Utländska erfarenheter har inspirerat Skatteverket, FAR (branschorganisation för revisorer,  redovisningskonsulter och rådgivare), samt SRF (Sveriges Redovisingskonsulters Förbund), att inleda ett samarbete. Tanken är att Skatteverket ska få kännedom om vilka deklarationer som medlemmarna i FAR och SRF hjälpt till att upprätta och målet är att minska onödiga kontroller och företagens administrativa börda.

– Om det faktiskt är rätt från början behöver vi inte kontrollera i efterhand. Det leder till mindre besvär och en större säkerhet för skattebetalarna, säger Jan-Erik Bäckman, chef för Skatteverkets analysenhet.

Han betonar dock att det inte handlar om att särbehandla någon.

– Alla företag och deklarationer bedöms utifrån samma kriterier, säger han.

Skatteverket utgår från att deklarationer som revisorer, redovisningskonsulter  eller skatterådgivare hjälpt till att upprätta innehåller färre fel än andra, och det är frivilligt för företagen att delta. Den som inte vill uppge att den har fått hjälp kommer inte att behöva göra det.

De inblandade parterna konstaterar att Skatteverket och revisions- och redovisningsbranschen har, och ska ha, olika roller, men att det ändå går att samverka för gemensam nytta.

– Alla blir vinnare när  revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare hjälper sina kunder att lyfta kvaliteten på deklarationerna. Minskad administration och färre kontakter mellan Skatteverket och företag skapar samhällsnytta, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Tanken med samarbetet är också att Skatteverket ska återkoppla kunskaper om vilka typer av fel som hittats i deltagande företagsdeklarationer för att ytterligare stärka kvalitetsarbetet. Återigen: Fler rätt från början ger mindre besvär för alla parter och därmed också en tydlig samhällsnytta.

Samarbetet tar sikte på mindre företags hantering av deklarationer, och de flesta företag i landet omfattas av denna kategori. Projektet kommer att starta deklarationsåret 2013.

Från Skatteverket framhåller man att det inte handlar om att låta revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare göra Skatteverkets uppgift att granska deklarationer, utan att myndigheten alltid kommer att ha en kontroll.

– Men vi vill undvika onödiga kontroller av sådant som är rätt. Man kan undvika fel genom att höja bokföringsstandarden och ha ordning och reda i räkenskaperna, säger Jan-Erik Bäckman, Skatteverket.

Redan idag kan företag meddela Skatteverket om de fått hjälp med deklarationen av en ”uppdragstagare”, skillnaden med det nya systemet är att Skatteverket får veta vem de har fått hjälp av och vilken standard som har använts.

Källa: Koncist / Charlotta Danielsson 11/2012

0