Blogg

Det här sitter fint till 50 års dagen

paket2_182471652Höjd gräns för minnesgåvor

Beslut

Beloppsgränsen för minnesgåvor höjs från 10 000 kr till 15 000 kr från 1 januari 2013.

Skatteregler för minnesgåvor

Minnesgåvor kan lämnas till varaktigt anställda vid en särskild högtidsdag (t ex 50-årsdag), eller efter en längre tids anställning (25 år eller mer). En minnesgåva kan även lämnas när anställningen upphör. En anställd kan få högst två skattefria minnesgåvor under sin anställning (varav en när anställningen upphör). Med varaktigt anställda menas, enligt Skatteverket, anställda som sammanlagt har varit anställda minst sex år.

Om gåvans värde överstiger 15 000 kr (inklusive moms) blir hela gåvan skattepliktig. Gåvor som lämnas i pengar är skattepliktiga oavsett belopp.

Justering pga höjda konsumentpriser

Värdegränsen för skattefria minnesgåvor har varit oförändrad sedan 2001. Enligt finansdepartementet bör gränsen, med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen, höjas till 15 000 kr (inklusive moms).

Ikraftträdande

Reglerna träder i kraft 1 januari 2013 och tillämpas vid beskattningen 2014.

Källa: Björn Lundén information AB www.blinfo.se

 

0