Archive for 'Nyheter'

Rättsfall – Byggfirmas arbetsbilar förmånsbeskattades

För att slippa förmånsbeskattning av dispositionsrätten till bilar – oavsett om dessa är arbetsfordon eller inte – krävs en noggrant förd körjournal. Denna omständighet gör sig återigen påmind i en dom från kammarrätten.

Körjournaler saknades

Vid en kontroll av ett byggföretag fann Skatteverket att körjournal saknades för bolagets tre fordon. Alla tre var lätta lastbilar, och då dessa uteslutande användes i verksamheten ansåg bolaget att det inte var aktuellt med förmånsbeskattning.

Den uppfattningen delades dock inte av Skatte­verket, som påförde bolaget arbetsgivaravgifter ...

Läs mer →
0

Skattebetalningar 2012

Den nya skatteförfarandelagen innebär en hel del förändringar för företagens skattebetalningar. Här får du några tips som kan vara bra att tänka på.

F-skatt för företag med brutna räkenskapsår

Företag med brutna räkenskapsår kommer under 2012 att betala bara en del av den F-skatt som egentligen hör till taxeringsåret 2013. Anledningen är att F-skattebetalningarna enligt de nya reglerna ska följa räkenskaps­året istället för kalenderåret, och att övergången till det nya systemet kommer att göras under 2012.

Bokslutsdatum 2012 F-skatt tax 2013
31/1, 28-29/2, 31/3 ...
Läs mer →
0

Dags för kontrolluppgif­ter

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För inkomståret 2011 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2012.

Alla människor (dvs även näringsidkare) och svenska dödsbon får sina kontrolluppgifter förtryckta på inkomstdeklarationen. Vid förtryckningen antar man att all inkomst hör till inkomstslaget tjänst, att alla räntor samt tillgångar och skulder hör till inkomst­slaget kapital samt att pensionssparande hör till allmänt avdrag. Om de förtryckta uppgifterna ska redovisas i ett annat inkomstslag får man ...

Läs mer →
0

Inbjudan till seminarium – Facebook och andra sociala medier

 Sociala medier, främst facebook, har på kort tid blivit en självklar del av vardagen för många. Det här har skett så fort att det kan vara svårt att överblicka konsekvenserna, både de positiva och negativa. Vad innebär det till exempel att 90 procent av unga människor– de som är på väg in i arbetslivet – är med på facebook?

 CÖ Redovisning och Växthuset 5 inbjuder till ett seminarium där vi diskuterar problem och möjligheter ur ett arbetslivsperspektiv:

–          Vad är okey att ...

Läs mer →
0

Ändra på dina fakturor efter årsskiftet

F-skattsedeln/F-skattebeviset avskaffades vid årsskiftet, istället får företagen från 1 januari 2012 ett godkännande för F-skatt. Hänvisningstexten på ditt företags fakturor, anbudshandlingar osv måste därför ändras till ”Godkänd för F-skatt”

Vad är F-skatt?
F-skatt är en ”företagarskatt” som betalas av den som har överskott av näringsverksamhet, oavsett företagsform.
Den som har F-skatt betalar själv sin preliminära skatt och eventuella socialavgifter. Hur stor F-skatt som ska betalas räknas ut av Skatteverket med ledning av preliminära inkomstuppgifter som du lämnar i skatte- och avgiftsanmälan, ...

Läs mer →
0

Julgåvor

Julgåvor

Julgåvor till kunder

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 180 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger, tex jul, eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet. Reklamgåvor kan dock vara avdragsgilla även om de ges i juletid.  Som reklamgåvor räknas artiklar med lågt värde och som har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning. Det kan också vara enklare ...

Läs mer →
0
Page 5 of 5 12345