Posts Tagged 'godkänd för F-skatt'

Ändra på dina fakturor efter årsskiftet

F-skattsedeln/F-skattebeviset avskaffades vid årsskiftet, istället får företagen från 1 januari 2012 ett godkännande för F-skatt. Hänvisningstexten på ditt företags fakturor, anbudshandlingar osv måste därför ändras till ”Godkänd för F-skatt”

Vad är F-skatt?
F-skatt är en ”företagarskatt” som betalas av den som har överskott av näringsverksamhet, oavsett företagsform.
Den som har F-skatt betalar själv sin preliminära skatt och eventuella socialavgifter. Hur stor F-skatt som ska betalas räknas ut av Skatteverket med ledning av preliminära inkomstuppgifter som du lämnar i skatte- och avgiftsanmälan, ...

Läs mer →
0