Redovisning

Redovisning

 
  • Löpande bokföring med avstämningar och periodiseringar
  • Månadsvisa resultat- och balansrapporter
  • Skattedeklaration
  • Avstämningsrapport med kommentarer och upplysningar
  • Rådgivning

Efter avslutat räkenskapsår upprättar vi

  • Bokslut med bilagor
  • Årsredovisning
  • Deklaration